Povinnost hráče vůči pravidlům:

 • Hráč je povinen níže uvedená pravidla dodržovat a žádným způsobem nesmí tyto pravidla porušovat či je znehodnocovat.
 • Hráč je povinen si všechna pravidla přečíst a na případné nesrozumitelnosti se zeptat pomocí ticket systému na Discord serveru (discord.star-land.eu), či v soukromých zprávách členů Helper – Teamu, či vedení serveru.
 • Hráč je povinen respektovat pokyny Admin – Teamu.

Udělení trestu:

 • O udělení trestu rozhoduje pouze Admin – Team. Hráč je proto povinen toto rozhodnutí tolerovat. Pokud mu však byl udělen trest neprávem, smí se za pomocí podpory vůči tomuto trestu obhájit.

Obcházení trestu:

 • Pokud byl hráči udělen trest, tak hráč nesmí tento trest obcházet. Pokud by trest obcházel a na tuto skutečnost by se přišlo, byl by mu udělen trest za jeho obcházení.
 • Pokud si hráč myslí, že mu byl trest udělen neprávem, je povinen tuto situaci řešit pomocí čekárny nebo ticket systému.

Modifikovaný Minecraft:

 • Hráč nesmí používat jakékoliv Hacked Clienty či jiné modifikace, které dávají hráči výhodu nad ostatními.
 • Hráč taktéž nesmí používat CM – packy z důvodu častého výskytu nepovolených modifikací jenž jsou v tomto “clientu”.
 • Hráč smí používat tyto povolené PvP Clienty: Lunar, BadLion, PvPLounge, Melon client, Batmod, Cosmic, Labymod, Pixel client.
 • Hráč smí používat Forge, opět ale nesmí používat modifikace, které by mu jakýmkoli způsobem usnadňovali hru. 

Vyjadřování v chatu/soukromých zprávách:

[Toto pravidlo neplatí pro tzv. “DM” na Discordu.]

 • Hráč se nesmí vyjadřovat v chatu/soukromých zprávách nevhodně či vulgárně.
 • Hráč nesmí ke svému vyjadřování využívat rasismus, fašismus či nacismus.
 • Hráč nesmí v chatu/soukromých zprávách spamovat. (3 a více totožných/stejných/shodujících se zpráv.)
 • Hráč nesmí v chatu/soukromých zprávách používat tzv. “Flood”, což je zahlcování chatu. (Pokud hráč porušuje toto pravidlo opakovaně, může mu být udělen trest.)
 • Hráč nesmí žebrat o práva/role či o herní měnu.
 • Hráč nesmí zveřejňovat osobních údaje hráčů.
 • Hráč se nesmí toxicky vyjadřovat. (L, wtf, lmao a rofl jsou povolené výrazy; noob a ez už se dají považovat za provokativní, tudíž za ně může být udělen trest.)
 • Hráč nesmí posílat odkazy, které by uškodili hráčům na serveru nebo Discordu. (IP logger/grabber, případně odkazy pro krádež účtů.)
 • Hráč nesmí k vyjadřování používat CapsLock.
 • Hráč nesmí jinému hráči vyhrožovat, psát nenávistné zprávy či přát smrt.
 • Pokud se chce hráč k něčemu vyjádřit svým názorem, musí tento názor být slušný a nijak nesmí porušovat jakékoli z již uvedených pravidel.
 • Hráč se nesmí s jiným hráčem/hráči hádat.

Chování ve voice – channelu (Discord):

 • Hráč se nesmí vyjadřovat ve voice – channelu nevhodně, vulgárně, toxicky či provokativně.
 • Hráč nesmí ke svému vyjadřování využívat rasismus, fašismus, nacismus, komunismus či feminismus.
 • Hráč nesmí žebrat o práva/role či o herní měnu.
 • Hráč nesmí zveřejňovat osobních údaje jiných hráčů.
 • Hráč nesmí pomocí sdílení obrazovky na Discordu sdílet nevhodný obsah, který by neměl být dostupný pro mladistvé.
 • Hráč nesmí ve voice – channelu pouštět nevhodné či vulgární audio nahrávky.
 • Hráč se nesmí s jiným hráčem/hráči hádat.

Tvoření reklam:

[Toto pravidlo neplatí pro tzv. “DM” na Discordu.]

 • Za reklamu se považuje:
 1. IP adresa serveru.
 2. Celý název serveru. (Neplatí pro známější servery.)
 3. URL odkaz. (Pokud je odkaz reklamou na jiný server.)
 4. URL odkaz. (Pokud si hráč tvoří reklamu na své video.)
 • Pokud se jedná o URL odkaz na meme, tak je hráč povinen ho poslat pouze do channelu “ #memes ”, pokud tak neučiní bude odkaz smazán, trest mu za to ovšem nehrozí.

Chování vůči Admin – Teamu:

 • Hráč nesmí jakýmkoliv způsobem urážet či zesměšňovat člena/y Admin – Teamu.
 • Hráč nesmí zveřejňovat osobní údaje člena Admin – Teamu.
 • Hráč se nesmí vůči Admin – Teamu chovat provokativně, vulgárně či jinak nevhodným způsobem.
 • Hráč nesmí záměrně označovat člena Admin – Teamu, hráči tak může, ale i nemusí být udělen trest za provokativní chování.
 • Hráč by neměl zbytečně přehrocovat problém a tím tak zároveň provokovat Admin – Team. Veškeré problémy by měl hráč řešit přes čekárnu nebo ticket systém, pokud mu ale není umožněna ani jedna z variant, může hráč svůj problém řešit přes DM člena Admin – Teamu. Člen Admin – Teamu mu ovšem není povinen odpovídat na všechny otázky, případně nemusí odpovídat, pokud ho hráč záměrně provokuje.

Chování v podpoře:

 • Hráč nesmí zneužívat podpory. Pokud tak učiní bude mu udělen trest.
 • Hráč dále nesmí v podpoře pořizovat audio či video záznamy.
 • Hráč taktéž nesmí v podpoře používat modifikace pro úpravu hlasu/voice changer.

Nalezení bugu/Zneužívání bugu:

 • Pokud hráč nalezne bug, je povinen ho neprodleně ohlásit vedení serveru přes ticket systém.
 • Pokud hráč nalezne bug a začne ho zneužívat ve svůj prospěch, bude mu udělen trest dle závažnosti na situaci.
 • Pokud hráč nalezne bug, nahlásí ho a i nadále se bug na serveru nachází, nesmí ho hráč využívat.

Nahlašování hráčů:

 • Pokud chce hráč nahlásit jiného hráče může k tomu využít:
 1. Report systém na MC serveru. 

Přes příkaz “/report [nick hráče, kterého nahlašuje]”, zde si pak vybere jednu z vybraných možností.

 1. Nahlášení přes ticket systém na Discordu.

Ticket si můžete vytvořit v sekci “PODPORA”, v channelu #ticket, po vytvoření ticketu se Vám již bude věnovat člen Helper – Teamu či vedení serveru.

 1. Nahlášení přes čekárnu.

Pokud chcete Vaše nahlášení řešit pomocí čekárny, připojte se do voice – channelu “Čekárna” v sekci “PODPORA”. Pracovní doba podpory je 15:00 – 20:00, můžete však být přesunuti v mimo pracovní dobu, záleží pouze na členovi Helper – Teamu či vedení serveru.

 • Pokud chcete hráče nahlásit přes ticket systém či čekárnu doporučujeme, aby jste měli důkazní materiál. Při nahlašování například vulgarity postačí snímek obrazovky ze hry, při nahlašování například teamingu už je lepší mít video záznam.

Nahlašování členů Admin – Teamu:

 • Pokud chce hráč nahlásit člena Admin – Teamu může k tomu využít:
 1. Nahlášení přes ticket systém na Discordu.

Ticket si můžete vytvořit v sekci “PODPORA”, v channelu #ticket, po vytvoření ticketu se Vám již bude věnovat člen Helper – Teamu či vedení serveru. Převážně se pak ticket přenechává vyšším pozicím.

 1. Nahlášení přes čekárnu.

Pokud chcete Vaše nahlášení řešit pomocí čekárny, připojte se do voice – channelu “Čekárna” v sekci “PODPORA”. Pracovní doba podpory je 15:00 – 20:00, můžete však být přesunuti v mimo pracovní dobu, záleží pouze na členovi Helper – Teamu či vedení serveru. Převážně se pak přenechává čekárna vyšším pozicím nebo budete odkázáni na ticket systém.

Nevhodný nick:

 • Nevhodný nick obsahuje znaky vulgarismu, rasismu, fašismu, komunismu a nacismu.

Nevhodný skin:

 • Nevhodný skin obsahuje znaky vulgarismu, rasismu, fašismu, komunismu a nacismu.

Krádež cizí identity:

 • Hráč nesmí užívat jakýkoliv účet, který není v jeho osobním vlastnictví. Pokud se na tuto skutečnost dojde, může být hráči udělen trest.

Interní informace serveru:

 • Hráč nesmí sdělovat veřejně nepřístupné informace serveru.

Teamování na minihrách:

 • Teamování je povoleno pouze na minihře GunGame, zde je teaming povolen pouze ve dvou hráčích.
 • Pokud hráči teamují na minihře, kde je teaming zakázán, je hráč povinen nahlásit oba hráče.

Targetování:

 • Hráč nesmí targetovat YouTubera, Streamera či člena Admin – Teamu.

Camping:

 • Za camping se nepovažuje tzv. “Clutch”, například na minihře Bedwars. 
 • O tom, zda-li se o camping jedná či nejedná, rozhoduje pouze člen Admin – Teamu nikoliv hráč.

Boosting:

 • Hráč/Hráči nesmí jednat tak, aby jinému hráči/hráčům ulehčovali hru, nebo zlepšovali statistiky.

BowSpamming:

 • Za bowspamming jak už z názvu vyplývá se považuje spamování šípů pomocí luku. 
 • O tom, zda-li se o bowspamming jedná či nejedná, rozhoduje pouze člen Admin – Teamu nikoliv hráč.

Odpojení z boje:

 • Za odpojení z boje se považuje časté odpojování z minihry na lobby nebo úplně ze serveru.

Pravidla byla vytvořena vedením projektu Star-Land.eu, proto si na ně projekt Star-Land.eu vyhrazuje veškerá práva.